BMW 850i by Razor


Historia kompletnej odbudowy klasycznego BMW 850i z 1990 roku. Prawdopodobnie jedyny taki egzemplarz w Europie w tym stanie.
A wszystko dzięki Łukaszowi, jego niesamowitej zajawce na BMW i grupie ludzi, którzy podjęli się tego niesamowitego projektu.
Enjoy!

The history of complete restoration of a classic BMW 850i from 1990. Propably the only one car in this condition in Europe.
All thanks to Łukasz, his utter passion for BMW cars and group of people, who made this amaizing project possible.
Enjoy!